ระบบสมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

บริการออนไลน์

ข้อความจากโรงเรียน


วิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบ Web Library

1.ช่อง ชื่อผู้ใช้
  - สำหรับนักเรียน ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
  - สำหรับครูอาจารย์ และบุคลากรภายในโรงเรียน ใส่ชื่อตนเองด้วยภาษาไทย
2.ช่อง รหัสผ่าน
  - ผู้ใช้บริการทุกประเภท ใส่รหัส 1234
  (ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองเมื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลของตนเองแล้ว)
3.ระบบจะปรากฎข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านนั้นๆ และแสดงรายการหนังสือใหม่ 10 อันดับ
4.ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลและตรวจสอบประวัติการยืมของตนเองได้ โดยคลิกที่ กลุ่มบริหารห้องสมุด
5.ผู้ใช้สามารถจองหนังสือผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ โดยคลิกคำว่า จองหนังสือ และให้ผู้ใช้มาติดตามสอบถามกับบรรณารักษ์ในวันถัดไป

ประกาศข่าวสารโรงเรียน


เกร็ดความรู้อาเซียน
ความรู้คู่สุขภาพ
ระเบียบการใช้ห้องสมุด