>คำว่า สวัสดีปีใหม่ ภาษาอาเซียนพูดว่าอย่างไร?

ภาษาเวียดนาม-จุ๊ก หมิ่ง นัม เหมย (Chunc Mung Nam Moi)
ภาษาเขมร-ซัวสะเดย ซะนำทะไม (Soursdey Chhnam Tmei)
ภาษาลาว-สะบ๋ายดี๋ปี๋ใหม่ (Sabai Dee Pee Mai)
ภาษาตากาล็อก-มานีกง บากง ตาอน (Manigong Bangong Taon)
ภาษาพม่า-เมงกะลา นิ๊ ติ๊ ป่า (Mingala Nit Thit Pa)
ภาษามาเลย์-เซอลามัต ตาหุน บารู (Selamat Tahun Bar)
ภาษาจีนกลาง-ซิ่น เหนียน ไคว่ เล่อ (Xin Nian Kuai Le)

* ภาษาตากาล๊อก เป็นภาษาทางราชการของประเทศฟิลิปปินส์
* ภาษามาเลย์ ใช้ในประเทศบรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์
* ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาราชการหลายภาษาอาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ

ทีี่มา: จดหมายข่าว สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2555
****************************************

>คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)

บรูไน -ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย -ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย -ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์ - กูมุสตา
สิงคโปร์ -หนีห่าว
ไทย - สวัสดี
กัมพูชา -ซัวสเด
ลาว -สะบายดี
พม่า -มิงกาลาบา
เวียดนาม -ซินจ่าว

ที่มา: http://allmylike.com/my-article-menu/42-asean-/406-asean75.html
*************************************

> อาเซียน+3 และอาเซียน+6 คืออะไร?

อาเซียน+3 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 3 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่
1.จีน
2.ญี่ปุ่น
3.เกาหลีใต้

อาเซียน+6 คือ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และ 6 ประเทศนอกอาเซียน ได้แก่
1.จีน
2.ญี่ปุ่น
3.เกาหลีใต้
4.ออสเตรเลีย
5.นิวซีแลนด์
6.อินเดีย

ที่มา: www.nfe.go.th/en/index.php?option=com_content
***********************************

> ภาษาบอกรัก ในอาเซียน

♥ ภาษาไทย - ฉันรักเธอ

♥ ภาษาลาว - ข้อยฮักเจ้า

♥ ภาษาพม่า - จิต พา เด (chit pa de)

♥ ภาษาเวียดนาม - ตอย ยิ่ว เอ๋ม (Toi yue em)

♥ ภาษาเขมร - บอง สรัน โอง (Bon sro Ianh oon)

♥ ภาษามาเลย์ - ซายา จินตามู (Saya cintamu)

♥ ภาษาอินโดนีเซีย - ซายา จินตา ปาดามู (Saya cinta padamu)

♥ ภาษาตากาล็อก - มาฮัล กะ ตา (Mahal ka ta)

♥ ภาษาจีนกลาง - หว่อ อ้าย หนี่ (Wo ai ni)

♥ ภาษาญี่ปุ่น - ไอ ชิเตรุ (Ai shiteru)

♥ ภาษาเกาหลี - ซารัง แฮโย (Sarang Heyo)

ที่มา: http://www.nfe.go.th/en/index.php?
***************************************

> สัญลักษณ์อาเซียนที่เราเห็นกันคุ้นตา มีความหมายที่สะท้อนให้เห็นเป้าหมายร่วมกันของชาติสมาชิก
ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นที่ถูกมัดรวมกัน หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ ได้รวมตัวเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

4 สีที่ปรากฏในสัญลักษณ์อาเซียน (ขาว แดง เหลือง น้ำเงิน) เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศ
สีน้ำเงิน:สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง:ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว:ความบริสุทธิ์
สีเหลือง:ความเจริญรุ่งเรือง
ที่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 21 ฉ.1049 6 ก.ค. 55
******************************

> ASEAN กับ Asian เป็น 2 คำที่มักสับสน ออกเสีงใกล้เคียงแต่... ความหมายต่างกัน

ASEAN(อาเซียน) เป็นชื่อย่อของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, สปป.ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม มีประชาการรวมกันประมาณ 600 ล้านคน

ส่วน Asian (เอเชียน) หมายถึง ที่เกี่ยวกับทวีปเอเชีย ชาวเอเชีย ซึ่งมีทั้งเอเชียเหนือ, เอเชียกลาง, เอเชียใต้, เอเชียตะวันออก, เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และเอเชียตะวันตก ทวีปเอเชียมีประชากรมากที่สุดในโลกราว 3,900 ล้านคน (60% ของประชากรมนุษย์ปัจจุบัน)
ทีี่่มา: เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 21 ฉ.1050 13 ก.ค. 2555
************************************
>เพลงประจำอาเซียน “The ASEAN Way”

เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เนื้อร้อง
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look-in out-ward to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
WE dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
We dare to dream,
We care to share for it's the way of ASEAN.

เนื้อร้อง ภาษาไทย

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น
หล่อหลวมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกล

สามารถฟังเพลง The ASEAN Way ได้จาก
http://www.youtube.com/watch?v=TcpoRAA-kCg&feature=related
**************************************